school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links


Ouders
Ook voor ouders is het vaak een spannende tijd als je eerste of enige kind naar de brugklas gaat. Wees op tijd met informatie verzamelen, zodat de keuze van de uiteindelijke school gemakkelijker wordt. Praat met uw kind en met de basisschool over de eerste keuze: "welk niveau is geschikt voor uw kind". Daarnaast zijn reistijd en medeleerlingen belangrijk. de school is namelijk voor vele jaren een vaste plek voor uw kind. Het gevoel moet goed zijn voor uzelf, maar ook voor uw kind. Praat met uw zoon of dochter over alle voor- en nadelen. Veel scholen zijn zeer behulpzaam bij uw keuze. Open dagen en voorlichtingsavonden geven u een geod beeld van de werkwijze van de school. De ene school besteed meer aandacht aan huiswerk, de andere weer meer aan sociale activiteiten. Zo is er altijd een passende school voor uw kind te vinden.

huiswerk:
Zorg dat u thuis bent als uw zoon of dochter van school komt. Neem even de tijd om thee of iets anders te drinken. Praat even bij, neem kort de dag door en eventueel zaken die de volgende dag op het programma staan. Een kind heeft die sociale omgang en milde controle vaak nodig. Dat is geen probleem, maar juist positief voor alle partijen. Onenigheid over zaken als huiswerk dienen vermeden te worden. Praat verantwoordelijk over huiswerk en leren, laat uw kind merken dat je verder komt in het leven door je best te doen.
Na een half uurtje kan er begonnen worden met huiswerk. Niet te lang met een vak bezig laten gaan, hooguit een kwartier. Wissel leer- en maakvakken met elkaar af. Wissel ook makkelijk en moeilijk met elkaar af, zodat alles gebeurt en niet het moeilijkste voor het laatst blijft, of erger, niet wordt gemaakt. Herhaal leerwerk voor een SO of repetitie enkele keren zodat het stapsgewijs steeds beter geleerd wordt.

Bijbaantjes zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het moet echter niet te koste van school gaan. Let er op dat het binnen de perken blijft. Geld is ook belangrijk, vooral in die leeftijd, maar u kunt beter af en toe financieel bijspringen, als uw kind goed presteert op school, dan dat het werk schoolprestaties ondermijnt.

Computeren is een must tegenwoordig, maar ook hier grenzen aan stellen door middel van goed onderbouwde uitleg, levert een positieve situatie op. Het is simpelweg te verslavend om de computer aan te zetten bij thuiskomst en pas laat in de avond uit te zetten. Maak ook hier tijdsafspraken over, als volwassenen kan hierover gepraat worden, en grenzen stellen heeft een kind nodig al was het maar ter bescherming van het kind zelf.

schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff