online adverteren www.m4n.nl
Betekenis Brugklas
Vakken
Wat is............
Lunch
Fietsen
Opbergkluisjes
Veranderingen
1e schooldag
Pesten
Straf
Ziek
Projecten
Leraren

school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links
Brugklas


Waarom heet een brugklas nou precies de brugklas? De brugklas is eigenlijk een overbruggingsklas; ze vormt een brug tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. In deze brugperiode, die één, maar meestal twee jaar duurt, wordt bekeken welke schoolsoort het beste bij de leerling past.
Een brugklas wordt meestal samengesteld uit leerlingen die hetzelfde schooladvies hebben. Alle leerlingen krijgen in deze basisvorming dezelfde, verplichte vakken. Een van de doelen van de basisvorming is leerlingen niet te snel in een bepaalde richting te sturen, maar alle leerlingen een brede basis te bieden voor het vervolgonderwijs.

Tijdens de basisvorming mag de school zeven uur per week vrij invullen. De school kan bijvoorbeeld voor bepaalde vakken meer lesuren inruimen. Sommige scholen gebruiken de uren voor lessen en activiteiten die buiten de verplichte basisvorming vallen. Zo wordt op sommige scholen godsdienstles of levensbeschouwelijke vorming gegeven in deze 'vrije' uren.Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders invloed uitoefenen op de invulling van de 'vrije' ruimte. De invulling van de 'vrije' uren laat duidelijk zien wat een school belangrijk vindt naast de verplichte vakken.

Wist je ook dat Kennisnet een hoop te bieden had op Brugklasgebied; bijvoorbeeld met het helpen bij werkstukken enzo...http://brugklas.kennisnet.nl/ennuverder

schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff