welke school kies je?
schoolsoorten
open dag
procedure
introductiedag
bereikbaarheid
toelatingstest
kosten
boeken/rooster halen
musical
laatste dag in groep 8
school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links
Kosten


Ondanks dat het voortgezet onderwijs in Nederland gratis is voor kinderen tot en met zeventien jaar, heeft u als ouder een aantal kosten die u moet maken.

Om te beginnen is dat voor de aanschaf van boeken, pennen, schriften, kaftpapier, sportkleding etc.. Ook zijn er kosten voor bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes en schoolkampen.
Daarbij komt nog dat de meeste scholen een zogenaamde ouderbijdrage vragen. Deze zijn bedoeld voor bijvoorbeeld feestjes, informatiebijeenkomsten, culturele uitjes en extra leermiddelen. De hoogte van de bijdragen verschillen per school.

Het boekengeld ligt bij alle scholen ongeveer rond de 400-500,- euro.

Afhankelijk van uw inkomen is het in sommige gevallen mogelijk een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Uw kind moet dan wel beneden de achttien jaar zijn. 
Hierover kunt u een brochure aanvragen bij de IB-Groep, telefoonnummer: 050-5997755. U kunt de folder ook vinden op www.ib-groep.nl.schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff