welke school kies je?
schoolsoorten
open dag
procedure
introductiedag
bereikbaarheid
toelatingstest
kosten
boeken/rooster halen
musical
laatste dag in groep 8
school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links
Het kiezen van een geschikte school


De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een indrukwekkende verandering. 
Optimaal presteren lukt alleen dan, als het kind zich thuis voelt op school.
De school zelf en de onderwijsmethode moet aansluiten bij de individuele interesses en mogelijkheden van leerlingen.
Derhalve is het van belang om samen met uw zoon of dochter een weloverwogen keuze maakt voor een school. Elke school is immers anders. 
De scholen in Nederland moeten allemaal voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen, maar daarbij kiezen ze hun eigen methode. Die methode moet passen bij uw kind en ook uw mening telt daarbij. In de schoolgids, die elke school uitgeeft vindt u hier meer over. Het is zeer zinvol om deze gids bij verschillende scholen aan te vragen en na onderlinge vergelijking is de, voor velen, moeilijke keuze gemakkelijker te maken.

Als u vragen heeft, dan kunt u bellen naar het gratis nummer 0800-5010 van het Landelijk Informatiecentrum voor ouders. Ook kunt u uw vragen stellen via de website www.50tien.nl.

schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff