Betekenis Brugklas
Vakken
Wat is............
Lunch
Fietsen
Opbergkluisjes
Veranderingen
Geld
1e schooldag
Pesten
Straf
Ziek
Projecten
Leraren

school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links
Pesten

 

Als je je met je ouders bij het voortgezet onderwijs aan­meldt, vragen jij of je ouder(s) aan degene van de school die je inschrijft wat de school aan pesten doet. Veel scho­len zeggen dan dat ze een goed beleid hebben en bedoelen daarmee vaak dat ze het mooi hebben opgeschreven.

Om na te gaan of het beleid wel of niet goed is, kan je bij b.vandermeer@home.nl van te voren de checklist veiligheid opvra­gen, met behulp waarvan je vragen over het beleid van de school kan stellen. Het lijkt een beetje wijsneuzerig, maar het gaat tenslotte wel om jouw geluk.

Beantwoordt de school veel vragen met 'nee', dan is het de vraag of deze school wel een goede school voor je is. Mijn advies is dan om naar een andere sch­ool op zoek te gaan. Je moet tenslotte wel vier, vijf of zes jaar op deze school zitten, met alle ellende vandien.

Wanneer veel leer­lingen met de lijst in de hand beslissen om naar een andere school te gaan, verliezen scholen te veel leerlingen en zullen ze ook deze lijst gaan aanvragen om nu echt iets aan pesten te gaan doen.

Hebben jij en je ouders het idee dat de school een veilige school voor je is, dan zou ik heel eerlijk vertellen dat je op de basis­school bent gepest, door wie en op welke manier(en). Het kan zijn dat je vroegere pesters zich ook bij deze school hebben aangemeld en je ook nu weer het leven zuur gaan maken. Om er zeker van te zijn dat het niet meer ge­beu­rt, vraag je om niet in dezelfde klas als je vroegere pes­ters geplaatst te wor­den. Je hebt dan meteen aan de

school duidelijk ge­maakt wel­ke leerlingen echte pesters zijn (geweest) en het misschien nu nog zijn, zodat de school hen vanaf nu goed in de gaten kan hou­den. Jij en je ouders moe­ten dan wel vragen deze in­formatie ver­trou­welijk te be­hande­len zodat de pesters er niet achter komen dat deze in­forma­tie van jou of van je ouders komt.

Hebben jij en je ouders het idee dat de school een veilige school voor je is, dan zou ik heel eerlijk vertellen dat je op de basis­school bent gepest, door wie en op welke manier(en). Het kan zijn dat je vroegere pesters zich ook bij deze school hebben aangemeld en je ook nu weer het leven zuur gaan maken. Om er zeker van te zijn dat het niet meer gebeurt, vraag je om niet in dezelfde klas als je vroegere pes­ters geplaatst te worden. >>>>verder lezen

- Pestregelement
 

 
schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff