welke school kies je?
schoolsoorten
open dag
procedure
introductiedag
bereikbaarheid
toelatingstest
kosten
boeken/rooster halen
musical
laatste dag in groep 8
school_tips
goep_8
ouders  
ex_brugklassers
forum  
school_links school_links
school_links
VMBO


De vmbo is in 1999 ingevoerd en is in de plaats gekomen voor de vroegere mavo, vbo en ivbo.

VMBO bestaat uit:
- theoretische leerweg
- gemengde leerweg
- kaderberoepsgerichte leerweg
- basisberoepsgerichte leerweg

De meeste leerlingen gaan naar het vmbo. Deze opleiding duurt vier jaar en is een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs. In deze periode kun je rustig bekijken op welke gebieden je interesses liggen. Na het tweede leerjaar ga je een vakkenpakket kiezen; techniek, zorg en welzijn, economie of  landbouw. Let hierbij wel op dat iedere school een ander pakket aanbiedt, dit kunt u nagaan door een 
schoolgids van de betreffende school aan te vragen.

Nadat de leerling de vmbo heeft succesvol heeft afgemaakt, kunnen ze eventueel doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar bijvoorbeeld de havo.schoolvankanties
de_brugklas
vips
brugklas_stuff